Du er her: Hovedsiden  >  7. trinn Lesekomponenter  >  7. trinn Lesekomponenter  >  7 (Fyr og flamme)   >  OPPGAVER  >  Utfyllingsoppgaver  >  Til teksten ”Ord for engasjerte” på side 281 i tekstsamlinga
   
  OPPGAVER
 
RESSURSER TIL KAPITTELET
 
1 2 3 4 5 6 7

Til teksten ”Ord for engasjerte” på side 281 i tekstsamlinga

Sett inn disse ordene på rett sted i teksten:

religion – politikos – staten – skriftlig – demokrati – stemmerett – samlet – ytringsfrihet – politikk – folkestyre – menneskerettigheter – menneskerettighetserklæring – myndighetene – meninger – skatter – greskehandler om å fordele goder og byrder i et samfunn. Ordet kommer fra det greske og betyr det som angår byen eller . Å bestemme og lage lover er eksempler på politikk.


er en styreform der folket er med og bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet kommer fra det ordet demo som betyr folk og kratein som betyr styre. Demokrati er et annet ord for . For å være et demokrati må folket i landet ha allmenn , ytringsfrihet og rettssikkerhet.


er en styreform der makten er hos en person eller en liten gruppe personer.


er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av rase, og kjønn. Menneskerettighetene er vedtatt av FN, og er samlet i FNs . Barns rettigheter er spesielt ivaretatt med en egen erklæring.


er en rettighet. Rettigheten innebærer frihet til å ha egne , og rettigheten til å gi og motta opplysninger uten at blander seg inn. Ytringsfrihet gir ingen rettighet til å krenke eller såre andre personer eller grupper, verken skriftlig eller muntlig.


« Tilbake