Du er her: Hovudsida  >  TIL ELEVANE  >  Språklenkjer
   
  TIL LÆRAREN
 
TIL ELEVANE
 
 

Avis i skolen er ein nettstad om og med aviser, både på papir og på skjerm.

Trygg bruk er ein nettstad om bruk av internett. På denne sida finn du spel, testar, filmar og aktivitetar som skal vere morosame og samstundes gje deg god informasjon.

Nettvett har informasjon, råd og rettleiing om trygg bruk av internett. Her kan du til dømes lese nettvettreglane.

Skrivebua er ein skrivestad for deg mellom 10 og 20 år. Du må vere registrert for å sende inn eigne tekstar eller kommentere i andre sine tekstar.

Skriveskolen Her finn du mange tips til skriving. Du kan til dømes lære om skriving i ulike sjangrar, og laste ned og skrive ut hjelpeark.

Det samiske alfabetet Høyr og sjå det samiske alfabetet.

Gruble.net Jobb med norskoppgåver, til dømes diktatar og grammatikkoppgåver.

Nordavinden og sola Høyr eit kort eventyr på 55 ulike dialektar.

Ordboka Slå opp i ordboka for å finne ut kva eit ord tyder, korleis du stavar det og kva ordklasse det tilhøyrer.