Du er her: Hovudsida  >  TIL LÆRAREN  >  Språklenkjer
   
  TIL LÆRAREN
 
TIL ELEVANE
 
 

Språkrådet er fagorgan i staten for språkspørsmål.

Norsk nettskole har mykje stoff om ulike emner, til dømes grammatikk, rettskriving, teiknsetting, språk og sjangerlære.

Gruble.net har enkle interaktive oppgåver, til dømes diktatar og grammatikkoppgåver.

Utdanningsdirektoratet Her finn du læreplanane for norskfaget.

dubestemmer.no Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratets, og sida handlar om ungdom, internett og personvern. Stoffet er godt eigna til å gjere eleven medviten om anonymitet, overvaking og personvern på internett.

Teknologirådet har tips til debattar om temaet personvern, i tillegg til råd om fornuftig nettbruk.

Redd Barnas nettvettsider

Forbrukerrådet har gitt ut eit arbeidshefte om reklame og forbrukarundervising som du kan laste ned.