Du er her: Hovudsida  >  TIL LÆRAREN  >  Leselenkjer
   
  TIL LÆRAREN
 
TIL ELEVANE
 
 Barnebokinstituttet. Dette er nettstaden til Norsk Barnebokinstitutt. Dei arbeider med å utvikle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. På nettstaden kan du blant anna lese om litteraturformidling.

Barnebokkritikk. Les omtalar og artiklar knytta til skjønn- og faglitteratur for born og unge. Dette er ei innhaldsrik side som blir oppdatert vekentleg.

Bok og samfunn har ein oversiktleg nettstad med mykje nyttig informasjon

Nifin er det nordiske barnebokbiblioteket.

Skolebibliotekarforeningen. Les om skulebibliotek, og få informasjon om ulike kurs og nyheiter om lesing og leseopplæring.

Lesesenteret er eit landsdekkande kompetansesenter innan lese- og skrivevanskar (dysleksi), og jobbar med leseopplæring og leseutvikling.